Ugostiteljska oprema

Prodaja i servis salamoreznica, vaga i ugostiteljske opreme koje zadovoljavaju stroge HACCP norme. 

U ponudi imamo i termometre, mlince za meso, te sjeckalice za povrće.

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point ili HACCP je sustavni preventivni pristup kojim se osigurava sigurnost hrane. Zadatak HACCP-a je pronalaženje i analiza opasnosti i utvrđivanje preventivnih mjera kojima se rizik nastanka potencijalno opasne hrane za ljudsko zdravlje svodi na minimum ili potpuno uklanja.

HACCP je alat koji pomaže proizvođačima hrane prilikom identifikacije, procjene i kontrole opasnosti koje mogu biti vezane za određeni proizvod ili cijelu proizvodnu liniju. Nastao je na temelju razvojnog programa sigurnosti hrane za astronaute tokom 1970-tih godina u Pillsburyu, SAD.

Opširnije...

Termometri za HACCP

Termometri za primjenu u HACCP sustavu.

Neki modeli u opsegu isporuke sadrže certifikat prema HACCP sustavu. Ostale digitalne termometre možemo, po potrebi i narudžbi korisnika, isporučiti sa certifikatom prema HACCP sustavu.

Opširnije...