Analitički instrumenti

pH metri i pH senzori, konduktometri (EC), oksimetri (DO) i mjerači koncentracije iona

Sve što vam je potrebno za precizna i brza mjerenja pH, vodljivosti, koncentracije iona, oksidacijsko-redukcijskog potencijala (ORP) i otopljenog kisika.