Analitičke vage

 Nudimo širok spektar analičtikih vaga koje zadovoljavaju najstrože zahtjeve za sigurnost i usklađenost sa propisima.

Mogućnost spajanja vaga sa računalom zbog obrade podataka i sa printerom za ispis mjernih rezultata.