Razred točnosti I

Rješenjem DZM (Državnog zavoda za mjeriteljstvo) jedini smo ovlašteni u Zadarskoj županiji za pripremu mjerila za ovjeravanje razreda točnosti I u koji spadaju analitičke vage.

U suradnji sa partnerima nudimo usluge umjeravanja.